Patch cờ Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam

50,000

Patch cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Có sẵn tại www.511Store.Vn/patch và www.ArmyBox.Vn

Mô tả

Cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Patch phát hành bởi #Jic_VietNam – Team Patch Maker đầu tiên của VN ?
ArmyBox sẽ là đại lý bán hàng ngoài HN nhé, tháng nào cũng sẽ phát hành Patch mới theo từng chủ đề cho anh em có thú sưu tầm.