Patch Hùng Vương

130,000

Patch Hùng Vương – Patch Vua Hùng
Có sẵn tại www.511Store.Vn/patch và www.ArmyBox.Vn

Mô tả

Patch Hùng Vương – Patch Vua Hùng

Patch phát hành bởi #Jic_VietNam – Team Patch Maker đầu tiên của VN ?
ArmyBox sẽ là đại lý bán hàng ngoài HN nhé, tháng nào cũng sẽ phát hành Patch mới theo từng chủ đề cho anh em có thú sưu tầm.