Patch I Fight For Viet Nam 2018

80,000

Patch I Fight For Viet Nam 2018

Có sẵn tại www.511Store.Vn/patch và www.ArmyBox.Vn

Mô tả

Mẫu mới 2018

Patch dùng để trang trí – Có sẵn gai dính, có thể gắn lên các vị trí có Velcro