Túi bình nước 5.11 H20 Carrier – OD

200,000

Túi đựng bình nước 5.11 H20 Carrier Bottle Holder
Có sẵn tại www.511Store.vnwww.ArmyBox.Vn

Mô tả

Túi đựng bình nước 5.11

Web hãng: http://www.511tactical.com/h2o-carrier.html