Túi 5.11 Rush Delivery Lima – Double Tap

Túi 5.11 Rush Delivery Lima – Double Tap
Có sẵn tại www.511Store.Vnwww.ArmyBox.Vn

Mô tả

Hàng sản xuất tại Việt Nam

Web hãng: http://www.511tactical.com/rush-delivery-lima.html