Balo 5.11 Rush 72 – Sand Stone

900,000

Balo 5.11 Tactical Rush 72

Có sẵn tại www.511Store.Vnwww.ArmyBox.Vn

Hết hàng

Mô tả

Hàng sản xuất tại Việt Nam
Web hãng: http://www.511tactical.com/rush-72-backpack.html