Balo 5.11 Rush 12 – Double Tap

650,000

Balo 5.11 Rush 12 Double Tap
Có sẵn tại www.511Store.Vnwww.ArmyBox.Vn

Mô tả

Hàng sản xuất tại Việt Nam
Web hãng: http://www.511tactical.com/rush-12-backpack.html