Đai Balo 5.11 Rush Tier System – Black

200,000

Đai Balo 5.11 Rush Tier System – Black

Có sẵn tại www.511store.vn và www.armybox.vn

Mô tả

Đai mở rộng Balo 5.11 Rush Tier System – Made in VietNam

Dùng để kết nối Rush Moab 6 lên các hệ Balo khác như Rush 12 + Rush 24 + Rush 72

Web hãng: https://www.511tactical.com/rush-tier-system.html